lørdag 9. mars 2019

Kina aksepterer ikke norsk «innblanding» på Svalbard

Norge vil ta et tydelig grep og sette strengere rammer for ­forskningen på ­Svalbard. Kina protesterer mot innblandingen. Mer enn 1000 forskere fra 200 institusjoner i 30 land forsker på Svalbard. Og samtidig som nordmenn er i ferd med å ­havne i mindretall på øy­gruppa, jobber norske myndigheter nå med en strategi for en tydeligere norsk forsker-tilstedeværelse på øygruppa. I 2016 laget regjeringen en egen Stortingsmelding der man skisserte et tydeligere norsk samfunn i nord. Som en del av dette arbeidet har Klima- og polaravdelingen i Forskningsrådet lagt en forskningsstrategi for Ny-Ålesund ut på høring.