lørdag 26. januar 2019

– Overraskende at Kina går så hardt ut mot Norges Svalbard-politikk

Det kinesiske forskningsmiljøet er kritiske til at det skal legges begrensninger på deres forskning i Ny-Ålesund. – Overraskende, Kina har aldri før engasjert seg i politikken på Svalbard, sier professor Geir Ulfstein.

Forskningsrådet er igang med å utarbeide en ny forskningsstrategi for Ny-Ålesund på Svalbard. Kina er ett av flere land som har forskningsaktiviteter her. Forskningsrådet har avventet med å offentliggjøre brevet fra kinesiske forskere, men har vært åpne om at det inneholder krass kritikk av forskningsstrategien. Universitetsavisa har nå fått tilgang på brevet fra det kinesiske forskningsmiljøet.