fredag 18. januar 2019

Aftenposten mener: Canada fortjener mer støtte

Canadas statsminister Justin Trudeau har tatt rollen som en global forsvarer av liberale verdier. Det er fortjenstfullt og nødvendig i en tid da stadig flere makthavere ser på blant annet demokrati, ytringsfrihet og rettsstatens prinsipper som annenrangs hensyn, i noen tilfeller ikke såpass engang.

Da diktaturet Saudi-Arabia i fjor arresterte et antall aktivister som kjempet for kvinners rettigheter, forlangte canadiske myndigheter raskt at alle ble frigitt. Da kravet ikke ble etterkommet, reagerte Canada med å redusere omfanget av våpeneksporten til Saudi-Arabia, så langt kontraktene tillot det.