lørdag 15. desember 2018

Regjeringen vurderer tiltak som kan ramme Huawei

Settestatsråd Harald T. Nesvik i Samferdselsdepartementet opplyser til E24 at departementet vurderer å innføre tiltak som «bidrar til å redusere sårbarheten i norske ekomnett» – og kan dermed ramme Huawei. – Vi ser at ekomnettene er avhengig av et fåtall leverandører, og at en høy andel av særlig basestasjonsutstyret leveres av utstyrsleverandører fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og dermed potensielt kan rammes av en og samme sårbarhet, sier Nesvik i en epost.

Det er tre leverandører av slike ekomnett: Svenske Ericsson, finske Nokia og kinesiske Huawei. Det er bare kinesiske Huawei som opererer utenfor Norges sikkerhetspolitiske sfære.