tirsdag 4. desember 2018

Metoo-sakene har gitt grobunn for en landsomfattende diskusjon om kvinners rettigheter i Kina

I løpet av året har unge kinesiske kvinner skapt en bevegelse som allerede har ført til store endringer og betydelig uro hos mennene som styrer landet. Det siste året har #metoo-bevegelsen sørget for at over 20 profilerte menn – professorer, journalister, et berømt TV-anker og en organisasjonsleder – har mistet jobben på grunn av seksuell trakassering.

Problemet er utvilsomt stort. Hele 75 prosent av kvinnene som ble spurt i en undersøkelse blant universitetsstudenter i 2017, sier at de har opplevd seksuell trakassering. Til sammenligning sa fem prosent av norske studenterdet samme i en undersøkelse i år.