fredag 28. desember 2018

Gørild Heggelund: Tar Kina ledelsen i klimakampen?


Helt siden USA varslet at de vil trekke seg fra Paris-avtalen, har mange sett på Kina som en potensiell frelser i det haltende internasjonale klimasamarbeidet. Har Kina musklene og stålviljen som trengs til å ta lederskap i klimakampen?

Kina er i dag verdens desidert største utslipper av klimagasser, og står for hele 27 prosent av globale utslipp. Kull er en av hovedårsakene – men også den viktigste driveren bak den formidable økonomiske veksten landet har hatt de siste 40 årene. Veksten har løftet hele 800 millioner (!) mennesker ut av fattigdom. Baksiden av medaljen er CO2-utslipp, luftforurensning og høye nivåer av PM2.5, små helsefarlige partikler som i de fleste byene overskrider nivået anbefalt av Verdens helseorganisasjon.