fredag 14. desember 2018

EU støtter Trump i Kina – vil stanse tvungen teknologioverføring

Det er ikke bare amerikanske selskaper som er blitt tvunget til å overføre teknologi til Kina for å få markedstilgang. Tyske og franske lokomotivprodusenter var med på å modernisere jernbanen i Kina ved årtusenskiftet. Lokale selskaper fikk de store kontraktene. EU støtter USA og President Donald Trump i forsøket på å stanse praksisen med tvungen teknologioverføring.– De siste 40 årene har EU-selskaper levert det meste av utenlandsk teknologi i Kina, sier EUs Kina-ambassadør Nicolas Chapuis til CNBC.

Kina har lovt at denne praksisen skal stanse og at opphavsrettigheter skal beskyttes bedre. – Denne praksisen må stanse opp eller reguleres. Hvis et selskap ønsker å åpne opp og gi kinesiske selskaper tilgang til teknologi så er ikke det et problem. Men det må reguleres på en måte slik at det ikke er tvungen teknologioverføring, sier ambassadøren.