fredag 12. oktober 2018

Torbjørn Færøvik: Til Kina for å gjøre seg fet


Mens Kina internerer flere hundre tusen muslimer, fengsler dissidenter og menneskerettighetsadvokater, kidnapper utenlandske statsborgere på fremmed jord, annekterer Sør-Kina-havet, praktiserer utstrakt tortur, henretter tusenvis av mennesker hvert år og tar i bruk historiens mest skremmende overvåkingssystem – ja, mens alt dette skjer – ivrer norske politikere for enda mer samarbeid med verdens farligste diktatur.