torsdag 11. oktober 2018

Henning Kristoffersen: Norske politikere kan og bør utfordre Kinas ledere

Kongen og dronningen er på vei til Kina med en stor delegasjon fra næringslivet. Med dette statsbesøket sementeres den såkalte normaliseringen av forholdet mellom våre to land. Det er snart to år siden inngåelsen av den berømte avtalen som markerte slutten på den seksårige politiske konflikten mellom Norge og Kina. I avtalen lover den norske regjeringen fullt ut å respektere Kinas utvikling og sosiale system, og den norske regjeringen skal heller ikke støtte noe som underminerer Kinas kjerneinteresser.