lørdag 21. april 2018

Tok bare tomme PC-er og telefoner med seg til Kina


Forskningsrådet bruker dedikerte telefoner og datamaskiner under oppholdet i Kina. Sine private telefoner og PC 'er legger de igjen hjemme. Når de kommer hjem til Norge vil telefoner og datamaskiner de har hatt med seg bli levert til IT-ansvarlige for sletting og reformatering. Disse enhetene har ikke tilgang til Forskningsrådets egne, interne nettverk, heller ikke til områder i nettskyen som man anvender, bekrefter Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen overfor Universitetsavisa.

Forskningsrådets spesialrådgiver Thomas Hansteen har ansvar for Kina-samarbeidet under reisen. Hansteen medgir at det medfører en del ekstra bry å kjøre et slikt sikkerhetsopplegg. - Maskinene vi bringer med oss er satt opp på en annen måte, med begrenset funksjonalitet. Det er klart at det er en kostnad med dette, foranstaltningene går ut over arbeidskapasiteten.