lørdag 28. april 2018

Studenter bør lære hvordan Kina styres før de reiser dit


Jeg håper NTNUs rektor og andre rektorer kommer hjem fra Kina med god kunnskap om landet. Men jeg er redd for at de har lært lite om kommunistpartiets avgjørende rolle i kinesisk samfunnsliv.

I vinter krevde kinesiske myndigheter at samtlige utenlandske utdanningsinstitusjoner i Kina må ha et partimedlem som viserektor. I tillegg skal en egen partienhet ha innsyn i og innflytelse over driften. BI er blant de som har operert i Kina i mange år, men studiesjef Sissel Hammerstrøm for BIs Kinaprogram er i Aftenposten lite kritisk til presset mot akademisk frihet. 10. april er hun referert på at BIs kinesiske ansatte visstnok har «anledning til å melde seg inn i kommunistpartiet, slik alle kinesiske borgere har». Dersom dette er riktig referert, må vi spørre hva BIs studenter i Kina egentlig lærer. Uttalelsen viser at man har misforstått hva kommunistpartiet i Kina er, og hvem som kan bli medlem.

Kinas kommunistparti er nemlig en eksklusiv eliteklubb, og ikke noe «vanlige» kinesere kan bli medlem av. Forstår man ikke dette, forstår man ikke Kina.