lørdag 21. april 2018

Studentene kom ikke til orde på Kina-arrangement

Studentene skulle komme med sine kommentarer til «Education Day» på Kina-turen til statsråd Nybø. De ble fjernet fra programmet.

— Her blir studentstemmene ofret for balansen sin skyld, sier Ole Kristian Bratset, president i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). Både han og leder av Norsk studentorganisasjon(NSO), Mats J. Beldo, skulle egentlig komme med sine kommentarer til gårsdagens del av Kina-turen, som handlet om utdanning.

Men de ble fjernet fra programmet fordi det ikke kom noen fra kinesiske studentorganisasjoner. — Det er litt trist. At studentene på kinesisk side ikke kan snakke fører til at ikke vi kan det heller - det blir skjevt. For meg er det naturlig at studentene skal kunne oppsummere sine inntrykk av det som i programmet het «Education Day», sier Beldo.