onsdag 4. april 2018

Grenseløs forskning er en utfordring for PSTOm noen uker setter en bredt anlagt delegasjon av norske universitetsrektorer og forskningsledere seg på flyet til Beijing og Shanghai. Ledet av fagstatsråd Iselin Nybø skal de utrede potensialet for å gå i tettere inngrep med respektive fagmiljø på både forskning- og utdanningssiden i de to landene. Reisen er av stor betydning for norske forskningsmiljø, sa Nybø til UA for en tid tilbake. 

Samtidig er kinesere merkbart til stede ved NTNU, som forskere og som stipendiater. Det har noen sider man må være særlig observant på, formaner sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i Midt-Norge, Per Hollum, sekundert av senioranalytiker Per Marius Frost-Nielsen. De to PST-tjenestemennene oppfordrer NTNU-forskere til å opptre aktpågivende når de samarbeider med forskere i land med særlig aktive etterretningstjenester.