søndag 4. mars 2018

Therese Sollien: Hurra for frihandelsavtale med et diktatur


Norge hverken kan eller bør isolere seg fra Kina. Men et lite land som Norge bør ikke gjøre seg unødig sårbart heller. Kina spiller etter andre regler enn demokratier, uansett hvor mange frihandelsavtaler landet inngår. Norge har tidligere vært i forhandlinger om en frihandelsavtale med India. Det burde vært høyere prioritert enn Kina for en liten og sårbar fredsnasjon.