fredag 16. februar 2018

Tyst om Gui Munhai i Margot Wallströms utrikesdeklaration

När utrikesminister Margot Wallström läser upp regeringens årliga utrikesdeklaration, finns där inte ett ord om Gui Minhai som nu varit försvunnen i Kina i 850 dagar. Wallström intervjuades i Sveriges Radio P1 Morgon om detta. Anledningen till att Guis fall inte nämns, sade utrikesministern, är att Sverige har ”många konsulära fall” att arbeta med, så varför ska man då välja att nämna bara ett eller två?

Således ser Utrikesdepartementet fortfarande på Gui Minhai främst som ett konsulär snarare än en politisk angelägenhet. Den stora skillnaden mellan fallet Gui och andra utlandssvenskars ”konsulära” bekymmer är givetvis att Gui är en samvetsfånge, som kidnappats av den kinesiska regimen på grund av innehållet i de böcker han publicerat.