tirsdag 27. februar 2018

Torbjørn Færøvik: - Kina går mot et enmannsvelde


Det kinesiske kommunistpartiet har banet vei for at landets president Xi Jinping (64) kan forbli ved makten på ubestemt tid. Partiets sentralkomité har foreslått at det ikke lenger skal være noen begrensninger på hvor mange perioder Kinas president kan sitte ved makten. I henhold til dagens regelverk kan presidenten kun sitte i to femårsperioder.

- Når det er satt fram et forslag om dette, betyr det at det er vedtatt. Det skjer aldri at et forslag som er fremmet på denne måten, ikke blir vedtatt. Her er det mye samrøre på høyt nivå. Dette er et skuespill som gir uttrykk for at det er demokratiske prosesser, sier forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færøvik til Nettavisen.