onsdag 20. desember 2017

Torbjørn Færøvik: Kina er en mosaikk av meninger


Ingen global aktør kan betrakte året 2017 med større tilfredshet enn Xi Jinping. Kinas fremste mann har skaffet seg en makt og innflytelse som vekker uro både i og utenfor landets grenser. På partikongressen i oktober ble han gjenstand for nesegrus hyllest. Bøkene han visstnok har skrevet, trykkes i millionopplag og utgis på tallrike språk, som laotisk, swahili og albansk.

«Etter å ha satt meg inn i Xis tanker, forstår jeg hvilket uforløst potensial vi har,» sier den laotiske ingeniøren Boun Khai til en kinesisk avis.

Samtidig med at kommunistpartiet anstrenger seg til det ytterste for å fremme «Xi Jinpings tanker», lanserer det et nytt og skremmende prosjekt for å kontrollere hodene til den vanlige kineser. Atferden til hver enkelt innbygger skal vurderes etter en poengskala. Den som oppfører seg vel og i tillegg er besjelet av «korrekte politiske tanker», vil få en høy score. Den som scorer lavt, vil havne sist i køen til samfunnsgoder som skole, arbeid og helse, skriver Torbjørn Færøvik (bildet) i Dagsavisen.