fredag 15. desember 2017

Kinas nye "sosialkredittsystem"

Det nye sosialkredittsystemet i Kina hevdes å være rettferdig, ettersom det gjelder for alle, også partimedlemmer. Den som skårer best på oppriktighet, kan skryte av en triple A (kandidaten har 1050 poeng). Hen er da et «Forbilde for ærlighet» og belønnes med premier. Med høy citizen score blir det enklere for barna å få utdanningsplass, man selv får lettere lån og kan håpe på forfremmelse. Hvis man derimot utviser samfunnsskadelig oppførsel, får man ikke lenger sitte i første klasse på toget og ikke lenger ta fly, dessuten blir det vanskelig å få visum.

Under 555 poeng bør borgerne aldri synke: Da kan man bli svartelistet og lide en sosial død. I det minste kan synderen gjøre bot ved å samle bonuspoeng med dydig oppførsel. Hvis man tar seg av eldre mennesker eller gir blod, vokser poengsummen på sosialkredittkontoen igjen, og synderen kan komme tilbake til kretsen av ærlige. Det skal lønne seg å bidra.