onsdag 11. oktober 2017

Menneskerettigheter: Kina manipulerer FN-organerEn ny rapport hevder at Kina står bak systematiske forsøk på å undergrave FNs arbeid for å fremme menneskerettighetene. Rapporten er basert på intervjuer med 55 personer med direkte kjennskap til Kinas rolle i FNs MR-arbeid, deriblant 20 FN-ansatte og -eksperter og 15 utenlandske diplomater. Kenneth Roth, lederen for Human Rights Watch som står bak rapporten, er tidligere amerikansk utsending til FNs menneskerettighetsråd med hovedsete i Genève. Han vedgår at Kina ikke er den eneste verstingen i FN. Men at landet, i kraft av sitt faste medlemskap i Sikkerhetsrådet, sin økende globale innflytelse og sine voldsomme anslag mot sivilsamfunnet på hjemmebane, framstår som et levende eksempel på en ond vilje som utfordrer hele FNs rettighetsarbeid.