onsdag 5. juli 2017

Petter Eide: Hva slags nasjon vil vi være?


Målet for Erna Solberg og Børge Brende er å «normalisere» relasjonen mellom landene våre. Kinas premiss er at «normalisering» kun aksepteres hvis menneskerettigheter ikke er et tema. Dette har Norge godtatt i sin nye avtale med Kina, der vi delvis frasier oss muligheten til å kritisere Kinas menneskerettighetsbrudd. Det betyr at Norge lydig aksepterer å være tause om at Kina fengsler en fredsprisvinner, henretter og torturerer flere tusen hvert år, og stenger befolkningen ute fra grunnleggende demokrati og ytringsfrihet. Dette er normalisering på svært ujevne vilkår. Det er Kina som bestemmer, og Norge som føyer seg.