onsdag 26. juli 2017

Kina knebler all opposisjon - og verden tier


Et Midtens rike på fremmarsj er seg bevisst sin posisjon som en stadig viktigere global partner og forlanger at også omverdenen skal tie om dem som har tillatt seg å utfordre makten i det den norske Oxford-professoren Stein Ringen har kalt Det perfekte diktatur. Og ledere fra de fleste land nøler med å provosere ved å ta opp den asiatiske stormaktens menneskerettighetsbrudd. Så avgjørende stor vekt legger de på samarbeid om økonomi og handel, løsning av Nord-Korea-konflikten, globale sikkerhetsspørsmål og terrorismeutfordringer og felles klimainnsats.