onsdag 5. juli 2017

Frp på Storinget vil skape forståelse for Kina

For halvannen uke siden ble den kinesiske ambassadøren til Norge, Wang Min, tatt imot på Stortinget av Jørund Rytman (Frp) og andre stortingsrepresentanter i den nystiftede «Kina-gruppen på Stortinget». Og ambassadøren må ha satt pris på initiativet. Mandag kveld benket en del av stortingsrepresentantene seg rundt middagsbordet hjemme ambassadøren.

Overfor Dagsavisen forklarer Rytman, som også leder gruppen «Israels venner på Stortinget», at han i flere år har gått med ideen om en slik gruppe. – Etter hvert som årene gikk så det ikke lyst ut med tanke på et normalisert forhold mellom Norge og Kina, og jeg tenkte at dette kanskje kunne være en liten brikke i å skape økt forståelse på Stortinget for hvordan Kina tenker, sier han.