lørdag 2. september 2017

Torbjørn Færøvik: -Et kultursamarbeid med Kina fungerer dårlig når Norge må gå på tå hev


"Kina er veldig hårsår for kritikk, blant annet fra forfattere. Det er flere forfattere og akademikere her i Norge som ikke får visum til Kina, og jeg er en av dem. Det er fordi jeg har skrevet og sagt ting Kina ikke liker," sier Kina-ekspert og forfatter Torbjørn Færøvik til Dagsavisen. Færøvik har med interesse lest om kulturminister Linda Hofstad Hellelands besøk i Kina i mai, og om det nye samarbeidet mellom Norge og Kina. Han har også notert seg at statsråden «ikke finner det naturlig» å snakke om ytringsfrihet og menneskerettigheter i Kina. Les mer