fredag 16. juni 2017

Øst-Asia: Fred med 40-årskriseI 30 år etter krigen var Øst-Asia var en av de voldeligste regionene i verden. Vil freden siden 1979 fortsette. I boken Explaining the East Asian Peace presenterer fredsforsker Stein Tønnesson sine konklusjoner fra flere års forskning på den lange freden i Øst-Asia. Temaet er vel verdt å studere. Øst-Asia, som omfatter en tredjedel av menneskeheten, har gått fra å være en av de voldeligste regionene i verden til ikke å ha hatt en eneste mellomstatlig krig siden Kina trakk seg ut av Nord-Vietnam i 1979. Parallelt med nedgangen i mellomstatlige konflikter har det også blitt stadig færre borgerkriger, blant annet fordi opprørsbevegelser ikke lenger fikk støtte fra utenlandske stater. Øst-Asias andel av voldelige dødsfall på verdensbasis har gått ned fra 80 prosent i perioden 1946–79 til 1,7 prosent i perioden siden 1990; fra 1,8 millioner drepte i perioden 1946–50 til 5300 i perioden 2011–15.

Les mer