torsdag 15. juni 2017

Kan et diktatur som Kina få en lederrolle i verden?


Etter at president Donald Trump bekjentgjorde at han trekker USA ut av Parisavtalen, har verden etterlyst nytt lederskap. Hvem er den nye globale ledestjernen? EU? Kina? Som om det dreier seg om en stafettpinne, kastes forslag på kandidater opp i lufta, uten de altfor grunnleggende analysene om hvem som er kvalifisert til å framstå som økonomisk, politisk og moralsk leder.

Spør man Stein Ringen, norsk statsviter og professor emeritus ved Universitetet i Oxford, vil Kina neppe være hans umiddelbare svar. Hans ferske bok om dagens Kina, «Det perfekte diktatur», er egnet til å helle kaldt vann i blodet både på kinesiske ledere med ambisjoner og på andre statslederes utilslørte beundring for den kinesiske økonomiens hurtige vekst. I stedet foretar Ringen en grundig gjennomgang av det ubesvarte spørsmålet: I hvilken retning beveger Kina seg?