onsdag 5. april 2017

Sp-lederen advarer mot kinesiske oppkjøp av matjorda


– Det er uklokt å la kinesere kjøpe våre jordbruksområder, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han frykter lovforslaget som åpner for utenlandske eiere av matjorda. Å selge matjorda si til hvem man vil bør være enklere, mener regjeringen, og vil endre konsesjonsloven for å sikre økt omsetning av matjord. I Senterpartiet er de skremt over mulige konsekvenser. Les mer