lørdag 8. april 2017

Mye å vinne på samarbeid om klima og bærekraft med Kina

WWFs samarbeid med kinesiske selskaper har gitt betydelige klimakutt. Norge og Kina har mye å vinne på å samarbeide om å oppnå FNs bærekraftmål og i kampen mot klimaendringer, er WWFs råd til statsminister Erna Solberg som nå er på statsbesøk i Kina. – Fordi landet er så stort og har så store utslipp av klimagasser, må enhver plan for å redde klodens klima omfatte Kina, påpeker seniorrådgiver og Kina-ekspert Inga Fritzen Buan i WWF Verdens naturfond. Read more