lørdag 29. april 2017

Kinesiske arbeidere streiker som aldri før


Lange arbeidsdager og luselønninger blant kinesiske arbeidere er godt kjent. Men Kinas arbeidere mangler også andre rettigheter vi i Norge ofte tar for gitt – som å streike og å opprette uavhengige fagforeninger. Nå er imidlertid ting i ferd med å skje i verdens nest største økonomi. Et stadig økende antall kinesere har blitt bevisst rettighetene sine som arbeidstakere. Og trass i at de risikerer arrestasjoner og fengsel, viser statistikken at de også i stadig større grad står opp for dem. Les mer