mandag 6. februar 2017

Avtalen med Kina er et norsk knefall

Det er ingen grunn til å tro at avtalen gjør det lettere for Norge å påvirke kinesisk politikk når det gjelder handel eller på noe som helst annet område.Det skyldes ikke minst avtaleteksten der Norge gir avkall på å kritisere det Kina definerer som «kjerneinteresser» og «landets nasjonale integritet». Hva de er, er ikke forklart. Men det er neppe trolig at man fra norsk side har lyst til å teste ut grensene ved for eksempel å sette spørsmålstegn ved forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere eller talsmenn for nasjonale minoriteter, skriver Kåre Dahl Martinsen og Ingerid Opdahl, professor og førsteamanusensis ved Institutt for forsvarsstudier. Les mer