onsdag 11. januar 2017

NTNU satser stort i Kina

Besøket som har vært planlagt en stund er forventet å bli lettere å få i stand etter at de to nasjonene kom offisielt på talefot like før jul. Bovim ledsages av forskere og forskningsledere innen energi og helse. På helsesida deltar ledelsen og forskere fra Fakultet for medisin og helse, og fra energi deltar ledelse og forskere fra NTNUs tematisk satsingsområde energi. Formålet er todelt: Videreutvikle det faglige samarbeidet gjennom blant annet faglige møter og workshops, og å gjenoppta det institusjonelle samarbeidet på universitetsledernivå, i følge internasjonal koordinator Nina Sindre. Les mer