torsdag 29. desember 2016

Kjell Arlld Nilsen: Norges ynkelige tilbaketog


Omskrivingen av historien om den seks år lange krisen, begynner allerede i erklæringens punkt 2. «De norsk-kinesiske forbindelsene ble svekket på grunn av tildelingen av Nobels fredspris og hendelser forbundet med prisen», heter det. Men tildelingen av prisen skapte ikke krisen. Det var kinesiske myndigheters reaksjon som førte til en seks år lang politisk blokade av Norge. Dette er en viktig forskjell. Som mange har minnet om i disse årene: Verken Hitler-Tyskland eller Bresjnevs Sovjetunion reagerte tilsvarende da henholdsvis Carl von Ossietsky og Andrej Sakharov fikk sine fredspriser. 

Les mer