søndag 13. november 2016

Slik kan Kina straffe Donald Trump

En eventuell gjengjeldelse fra Kina kan bli brutal: Straffetoller på amerikanske varer eller et kinesisk salg av amerikanske aksjer og obligasjoner vil kunne føre til betydelig uro i finansmarkedet, advarte tenketanken Peterson Institute i en rapport i september. Kina har amerikanske finansverdier for over 2.000 milliarder dollar, inkludert rundt 1.000 milliarder dollar i statsobligasjoner, ifølge instituttet. Read more