onsdag 5. oktober 2016

Norge våger ikke å skifte ambassadør i Kina


Norges Kina-ambassadør, Svein Ole Sæther, sitter fem år på overtid. UD har ikke våget å skifte ham ut, fordi man frykter at Kina ikke vil godta en ny. Siden Nobelkomiteen høsten 2010 tildelte den opposisjonelle Liu Xiaobo Fredsprisen, har Kina boikottet all politisk kontakt med Norge. Det er ni år siden Svein O. Sæther (68) tiltrådte stillingen i Beijing. Vanlig tjenestetid for ambassadører er fire år på en utestasjon, og hovedregelen i utenriksdepartementet er at aldersgrense for ambassadører er 68 år. Pressetalsmann Frode Overland Andersen sier at denne regelen kan fravikes i spesielle tilfeller. Les mer