fredag 19. august 2016

Kina går sin egen vei


En måned etter at voldgiftsdomstolen i Haag felte en knusende dom over Kinas aggressive atferd i Sør-Kinahavet, er territorialstriden like fastlåst. Kina avfeier dommen som «ugyldig» og «verdiløs», mens Filippinene og andre land krever at den må respekteres og danne basis for en fredelig løsning. Domstolen fastslo at land som utvikler kunstige øyer, ikke har noe automatisk eierskap til verken øyene eller farvannene de ligger i. Men det affiserer ikke Kina, som bruker sin overveldende militære styrke til å etablere seg uten å spørre, enn si varsle, nabolandene, skriver Torbjørn Færøvik (bildet) i Dagsavisen. Les mer