fredag 1. juli 2016

Ingen tvil: Verden har kun én fornybar-supermakt

For å redusere klimagassutslippene satser mange land friskt på fornybar energi. Kina er imidlertid det eneste landet som med en viss rett kan kalle seg en fornybar-supermakt. Det går klart fram av grafene til rapporten fra REN21 Renewables 2016 Global Status. For det første har Kina den høyeste produksjonskapasiteten av fornybar kraft i verden. Landet har om lag en firedel av hele verdens fornybarkapasitet, hovedsakelig vindkraft. Les mer