tirsdag 12. juli 2016

Filippinene i farlig farvann


Filippinenes nye president Rodrigo Duterte Derfor ønsker en dialog med Kina. «Filippinene kan ikke ligge i evig krig med Kina, tross alt er vi naboer,» uttalte han forleden. Den nye utenriksministeren, Perfecto Yasay, sier at målet må være en felles utnyttelse av fiskeressursene i de omstridte havområdene.

Kina har grepet Dutertes utspill med begjær. Om bare Filippinene gir avkall på sine territoriale krav og anerkjenner Kinas eierskap til de omstridte områdene, skal filippinske fiskere igjen få lov til å fiske – i det minste litt. Filippinene loves også store kinesiske investeringer, blant annet til en jernbane som skal knytte Manila til flere andre byer. Det filippinske øyriket sliter med dårlig infrastruktur, og Kina lover å oppgradere både jernbaner, veier og havner. 


Torbjørn Færøvik kommenterer i Dagsavisen