torsdag 30. juni 2016

Snart dommedag i Haag


Mens spenningen øker i Sør-Kinahavet, retter stadig flere blikket mot Europa. Den faste voldgiftsdomstolen i Haag ventes om kort tid å avsi sin kjennelse i saken som Filippinene har reist mot Kina. Får Filippinene medhold, vil Kina lide et alvorlig prestisjenederlag og frontene i havområdet vil bli enda skarpere.

Ingenting har lekket ut fra domstolenes overlegninger, men framtredende havrettseksperter mener at Filippinene har en god sak. Kina gjør krav på rundt 80 prosent av Sør-Kinahavet, innbefattet Scarborough Shoal, en samling ubebodde klipper og rev utenfor kysten av Filippinene. Regjeringen i Manila mener at kineserne har tatt seg til rette og vil ha en avklaring på hvem som eier hva. 


Torbjørn Færøvik kommenterer