torsdag 9. juni 2016

Norsk Klimastiftelse: Kinas grønne revolusjonKina har lagt bak seg tre tiår med eventyrleg økonomisk vekst. Millionar av kinesarar har blitt løfta ut av fattigdom og Kina har blitt ein økonomisk supermakt. Men veksten har også hatt ei bakside: Kina. Då president Xi Jinping talte til klimatopp-møtet i Paris, gjorde han eit poeng av at Kinas vekstmodell ikkje har vore bærekraftig. Utviklinga framover skal derfor over på eit anna spor. Kina har framleis mål om sterk økonomisk vekst, men veksten skal skje innanfor dei rammene som klimaet, miljøet og naturen set. Kinesarar verdset harmoni mellom mennesket og natur, sa Xi. Utan eit Kina som akselerer overgangentil ein lavkarbon-økonomi, kan vi gløyme å nå globale klimamål. Derfor er signala som no kjem frå kinesiske myndigheiter så viktige. Men kva skjuler seg bak dei store overskriftene? Les mer