søndag 28. februar 2016

Forsvaret: Ingen tegn større politisk frihet i Kina


Det er ingen tegn til at det kinesiske lederskapet vil åpne for større politisk frihet eller en mer uavhengig rettsstat. under Xi jinpings ledelse har kinesiske myndigheter strammet inn på ytringsfriheten, og beveget Kina i mer autoritær retning. internettsensuren er blitt mer omfattende, og kritiske journalister og bloggere blir slått hardt ned på. rettsstats- utvikling sto på dagsorden under sentral- komiteens fjerde plenumsmøte i oktober 2014. Myndighetenes mål er en profesjonalisering av det juridiske systemet og mindre korrupsjon snarere enn uavhengige domstoler, skriver Forsvarets etterretningstjeneste i sin årsrapport for 2015. Les mer