lørdag 5. desember 2015

India skal drives av solen


Indias avhengighet av kull har reist internasjonal bekymring. Økonomien og utslippene vokser. I klimaforhandlingene utsettes landet for press.Samtidig lever 300 millioner mennesker i India under fattigdomsgrensen. Utslippene per person er mindre enn en tidel av hva de er i Norge, og under forhandlingene understreket India sin rett til å utvikle seg. Mange spør seg hvordan India kan løse fattigdomsproblemet uten å øke utslippene sine dramatisk. Svaret fra landets statsminister, Nerandra Modi, er solenergi. Read more