tirsdag 13. oktober 2015

Professor Arne Jon Isachsen: Skal Kina bli mer innovativt og nyskapende, må samfunnet åpnes opp


Dersom innovasjoner og nyskapninger skal blomstre i Midtens rike, kan man ikke lenger fortsette med streng sensur av ubekvemme meninger og synspunkter. Folk må fritt kunne si hva de mener, og hente informasjon fritt fra hele verden. Det snakkes mye om behovet for mer demokrati, i hvert fall innen Partiet, og om en sterkere stilling for den dømmende myndighet. Et etablert lovverk som en uavhengig dommerstand tolker, er viktig hvis man ønsker forutsigbarhet. Og økt forutsigbarhet er av betydning for villigheten til å ta økonomisk risiko. Som i sin tur ligger bak alle innovasjoner. Les mer