onsdag 21. oktober 2015

Fikk Kinas sikkerhetspoliti på kontoret etter forsker-utvisning

Oslo tingrett har avgjort at utvisningen av en kinesisk stipendiat ved Universitetet i Agder er ugyldig. Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at dommen ikke vil bli anket, og at den således blir rettskraftig i dag. I mellomtiden har saken skapt problemer for norske forskere i Kina. Professor Jan Ketil Arnulf ved BI oppholdt seg i Shanghai, da utvisningen ble kjent. Etter kort tid fikk kontoret hans besøk av Kinas sikkerhetspoliti. – De var i lokalene våre og så etter hvor mange nordmenn som var der, sier Arnulf. Les mer