onsdag 12. august 2015

Kina utsetter sannhetens øyeblikk

Økonomiprofessor Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo er overrasket over at devalueringer skjer i to porsjoner, og mener at det at Kina justerer valutaen for å øke eksporten er uttrykk for at regimets økonomiske hovedstrategi ligger fast, nemlig at det er eksporten, og ikke økt innenlandsk forbruk, som skal være den viktigste drivkraften i kinesisk økonomi. Les mer