mandag 24. august 2015

Et veksteventyr tar slutt?

Skal kinesisk økonomi opprettholde veksten, må den eksportorienterte økonomien gradvis legges om til å bli mer drevet av innenlandsk forbruk og en voksende servicesektor. Myndighetene må større grad trekke seg ut og overlate prising til markedene. Men omstillingen kan bli smertefull, og den kan skape sosial uro. Les mer