søndag 9. august 2015

Dette landet er viktigere enn Kina for norsk næringsliv

Norge og Singapore har utviklet sterke handelsbånd. Den største konsentrasjonen av norske selskaper i Asia finnes i nettopp Singapore, og over 250 norske selskaper skal være til stede i landet. Les mer