lørdag 8. august 2015

Bare menn styrer Kina

Mens Taiwan slutter seg til rekken av asiatiske land med kvinnelige ledere, går utviklingen i motsatt retning i Kina. Etter at Xi Jinping ble president i 2012, er det nå færre kvinnelige folkevalgte enn hva tilstanden var under Maos styre, skriver The Guardian. I Taiwan stiller den tidligere læreren Hung Hsiu-chu (67) fra det sittende nasjonalistpartiet KMT til valg mot juristen Tsai Ing-wen (58) fra det opposisjonelle Demokratisk fremskrittsparti. Les mer