tirsdag 7. juli 2015

Dalai Lama - 80 år og like farlig

«Jeg pleier å starte dagen med å be for Kina», fortalte han da jeg møtte ham der, i 1996. «Jeg har aldri vært noen fiende av det kinesiske folk, og mange av mine venner er kinesere. Det eneste jeg beklager, er at de kinesiske lederne betrakter tibetanerne som mindreverdige. Denne holdningen er roten til alt det onde som har skjedd i Tibet de siste tiårene.» Les Torbjørn Færøviks kommentar i Aftenposten