tirsdag 23. juni 2015

Veksten ødelegger Kinas matjord

Nesten 20 prosent av Kinas landbruksareal er forurenset. Verdensbanken og andre - ikke minst kineserne - er bekymret. Les mer