fredag 6. mars 2015

Dollarmillionærene rømmer Kina

Mer enn 75 000 dollarmillionærer har flyttet fra Kina i løpet av de siste året. Land som USA, Canada, Australia, Singapore og Storbritannia er mest populære. De som drar sin vei, føler seg utrygge for sin egen framtid i Kina. Les mer