torsdag 5. februar 2015

PST: Russland og Kina bedriver ulovlig spionasje i Norge

- Kina og Russland er land som har stor kapasitet til etterretningsvirksomhet. Både Kina og Russland representerer land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Slik sett er det etterretningsvirksomheten fra disse landene vi vurderer som mest skadelig, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland. Les mer